Thứ trưởng Bộ An ninh Lào Kông-thoong Phông-vi-chít

Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ VIII

Từ ngày 29 đến 30-6, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã diễn ra Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ VIII.