Thứ trưởng

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ngày 8-8, trong phiên bất thường kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu ông Phạm Đại Dương giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trong nhiệm kỳ nêu trên với tỷ lệ số phiếu bầu 100%.

Nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề mới về thanh tra trong CAND

Chiều 3-5, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Thanh tra Công an nhân dân, xây dựng, phát triển và trưởng thành (28-5-1967 – 28-5-2017)”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội thảo…