Thông tư số 58

Những điểm mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cần lưu ý

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2020 có nhiều điểm mới mà chủ phương tiện cần lưu ý.