Thông tư số 47

Bán hàng trên facebook sẽ phải kê khai, nộp thuế

Người bán hàng trên mạng xã hội như facebook hiện nay sẽ phải kê khai và nộp thuế. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 20/1/2015.