Thông tấn Triều Tiên

Triều Tiên - Hàn Quốc tái khởi động hệ thống phóng thanh để “khẩu chiến”

Bình Nhưỡng đã tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyên dọc biên giới với Hàn Quốc, Thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin.