Thiếu úy Pơ Long Phong

“Nồi cháo tình thương” của chiến sĩ CSGT Quảng Nam

Hàng trăm suất cháo đã được phát tặng cho các bệnh nhân nghèo miền núi, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tuổi trẻ CSGT Quảng Nam, giúp các bệnh nhân có thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.