Thiếu tướng Trần Việt Dũng

Lời chia buồn

Đảng ủy, Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND gửi lời chia buồn sâu sắc tới Thiếu tướng Trần Việt Dũng và gia quyến.