Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm

Sáng 28-7, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Tổng cục. 

Nhiều tập thể, cá nhân Công đoàn Tổng cục HC-KT CAND được khen thưởng

Thời gian qua, 5 Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng cục HC-KT CAND được nhận Cờ thi đua xuất sắc, 55 tập thể và 120 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 4 công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng cục được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì...