Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Trang

Lập công nhờ xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

“Xây dựng thế trận an ninh chủ động, phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động lợi dụng lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để chống Đảng, Nhà nước” là ý kiến thống nhất đề ra tại Hội nghị điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2015  của Cục An ninh Chính trị nội bộ tổ chức tại Hà Nội, chiều 6/5.