Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu

Cụm thi đua số 1- các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ

Ngày 16-11, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1 – các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng gồm: Văn phòng Bộ (Cụm trưởng); Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục Tài chính; Cục Đối ngoại; Viện chiến lược và khoa học Công an; Thanh Tra Bộ; Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chiều 30-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an chủ trì phối hợp với Đảng ủy các đơn vị trong khối trực thuộc Bộ trưởng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.