Thiền viện Trúc Lâm Gia Lai

Khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Gia Lai

Sáng ngày 27/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai và Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Lễ đặt đá, khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Gia Lai.