Thêm 7 bệnh nhân

Thêm 7 bệnh nhân COVID-19 có diễn biến nặng

Ngoài 2 bệnh nhân mắc COVID-19 diễn biến nặng là nam bệnh nhân người Anh (69 tuổi), bệnh nhân nữ người Việt (64 tuổi), tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có thêm nam bệnh nhân 54 tuổi (BN50) diễn biến nặng, phải thở máy. Ngoài ra, có thêm 7 bệnh nhân có chuyển biến nặng.


Thêm 7 ca bệnh mới, số người mắc COVID-19 ở Việt Nam là 113

Tối 22/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 7 ca bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở nước ta đến thời điểm này là 113. Các trường hợp nhiễm bệnh đều ở phía Bắc.