Thẻ khách hàng

EVN Hà Nội hướng đến sự tiện lợi cho khách hàng

Trong năm 2016 và những năm qua, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã thực sự đổi mới tư duy trong sản xuất - kinh doanh, lấy chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng làm thước đo hiệu quả hoạt động.