The Richest

Việt Nam đứng thứ 6 trong Top 10 nước du lịch giá rẻ nhất thế giới

Theo bình chọn của tờ The Richest, Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách 10 quốc gia du lịch giá rẻ năm 2016.