Thầy giáo lộ ảnh nóng

Phó hiệu trưởng lộ ảnh nóng nói không vi phạm kỷ luật

Ông T.Q.T., Phó hiệu trưởng Trường THCS – THPT Thạnh Thắng khẳng định mình không vi phạm nhưng vẫn bị kỷ luật khiển trách, với lý do thiếu gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và gây ảnh hưởng đến uy tín bản thân, chi bộ và nhà trường.