Tháp Bút

Nhịp đập tim đường

Lên Việt Trì với em
Thời gian chỉ còn là khoảnh khắc
Mới Hà Nội chưa nguôi máy mắt
Đã sông Lô đôi bờ ngô xanh!