Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Công khai kết quả thanh, kiểm tra để nhân dân giám sát

Ngày 2/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

TP HCM giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương

Ngày 29/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ TP Hồ Chí Minh giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chủ trì hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quán triệt một số nội dung để các đại biểu cân nhắc, lựa chọn giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cả chính thức và dự khuyết.

Phải kiểm tra ngay khi có nguồn tin báo dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng

Ngày 23-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đề nghị kỷ luật Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất với tờ trình về xem xét kỷ luật bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh.Ra mắt Báo Công an TP Hồ Chí Minh điện tử

Ngày 15/6/2015, Báo Công an TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 39 năm thành lập (15/6/1976 – 15/6/2015) và chính thức ra mắt Báo điện tử Công an TP Hồ Chí Minh - viết tắt là CAO.