Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm quản lý đất đai ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 7-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có Thông báo kết quả kiểm tra, thi hành kỷ luật đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

Đề nghị kỷ luật Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất với tờ trình về xem xét kỷ luật bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh.Ra mắt Báo Công an TP Hồ Chí Minh điện tử

Ngày 15/6/2015, Báo Công an TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 39 năm thành lập (15/6/1976 – 15/6/2015) và chính thức ra mắt Báo điện tử Công an TP Hồ Chí Minh - viết tắt là CAO.