Thanh tra giao thông Sở GTVT Hà Nội

Bến xe Mỹ Đình từ chối phục vụ 15 nhà xe vi phạm 1

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa ra thông báo từ chối phục vụ gửi Thanh tra giao thông Sở GTVT Hà Nội và 15 đơn vị, doanh nghiệp (DN) có phương tiện tham gia hoạt động vận tải khách tại Bến xe Mỹ Đình vi phạm quy định.