Thanh tra Tổng cục An Ninh

Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Thanh tra Tổng cục An ninh

Sáng 27/8, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Thanh tra Tổng cục (31/8/1990 – 31/8/2015).