Thanh tra TP Hồ Chí Minh

Trung tâm bảo trợ trẻ em ở TP Hồ Chí Minh chi không đúng số tiền 760 triệu đồng

Thanh tra TP Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận về các nội dung tố cáo liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và một số đơn vị trực thuộc sở.

Thanh tra phát hiện sai phạm trên 395 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh

Năm 2014, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra tại 250 đơn vị, qua đó đã phát hiện 115 đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng giá trị hơn 395 tỷ đồng và đã thu hồi cho ngân sách số tiền 266 tỷ đồng.