Thanh tra Chính phủ

Kiến nghị xử lý sai phạm hơn 2.100 tỷ đồng một số dự án BT, BOT

Ngày 11-9, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo Kết luận thanh tra 2242/TB-TTCP về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh tra Chính phủ làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam (Trung Quốc)

Tin từ Thanh tra Chính phủ (TTCP) Việt Nam cho biết, ngày 19-11, TTCP đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) do ông Nhiệm Chính Hiểu, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh Hà Nam làm Trưởng đoàn.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý nghiêm vi phạm tại Bắc Ninh

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố Kết luận thanh tra (KLTT) trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Thông báo kết luận do Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh ký. Nội dung thanh tra bao gồm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015.