Thành phố Tây An

Tìm lại con ruột sau 32 năm bị bắt cóc nhờ dữ liệu ADN

Một người đàn ông bị bắt cóc khi chỉ mới là là một đứa trẻ cuối cùng đã được đoàn tụ với cha mẹ sau 32 năm, kết thúc một trong những vụ bắt cóc nổi tiếng nhất của Trung Quốc.