Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc

Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Ngày 31-5, lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI - năm 2020 đã diễn ra tại TP Vinh, Nghệ An.