Thanh niên sống đẹp

Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con bị đuối nước

Hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước của anh Bảo thực sự là tấm gương của “thanh niên sống đẹp”.

Tặng Bằng khen cho Trung úy biên phòng cứu 3 em học sinh đuối nước

Trung úy Quách Văn Tình được trao tặng Bằng khen “Thanh niên sống đẹp” vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Truy tặng bằng khen "Thanh niên sống đẹp" cho dân quân thiệt mạng sau khi cứu hộ

Anh Trương Văn Được 30 tuổi, dân quân tự vệ thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam được truy tặng Bằng khen “Thanh niên sống đẹp” vì đã có tinh thần xung kích vì cộng đồng trong bão lũ.