Thạch Chiên

Thiệt mạng vì trèo qua cầu đang xây

Thi thể anh Chiên được người dân phát hiện cách hiện trường bị nạn 10km.