Techfest 2017

Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia (Techfest Việt Nam 2017) với chủ đề “Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST” (Ecosystem connect). 

Techfest 2017 to be launched in November

Techfest 2017, a technology conference, will be held by the Ministry of Science and Technology on November 14 in Hanoi with the participation of various regional partners.