Techcom Securities

Techcom Securities ra mắt tài khoản đầu tư iWealth Pro

Ngày 1-7, Techcom Securities (TCBS) ngày hôm nay đã tổ chức lễ ra mắt tài khoản đầu tư iWealth Pro, một sản phẩm với nhiều lợi ích vượt trội cho khách hàng. Đây là một sản phẩm chủ lực nằm trong chiến lược nâng cao trải nghiệm và lợi ích khách hàng bằng các đột phá về công nghệ của TCBS.