Tàu Hủ

Lặn mò người đàn ông tự tử trên đoạn kênh đen

Hàng chục CBCS phải dầm mình dưới dòng kênh đặc quánh bốc mùi hôi thối để tìm kiếm lặn mò người đàn ông được cho là nhảy kênh tàu Hủ tự tử...