Tập đoàn TKV

Kết quả SXKD tháng 4 của TKV tiếp tục bứt phá

Tháng 4 là tháng thứ 3 liên tiếp trong năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) đạt sản lượng khai thác gần 4 triệu tấn/tháng. TKV đặt mục tiêu sản xuất tối thiểu 3,8 triệu tấn, phấn đấu tiếp tục đạt 4 triệu tấn vào tháng 5.

Tập đoàn TKV: Nửa thế kỷ kiến tạo và bứt phá

Những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước, trước yêu cầu thống nhất quản lý hoạt động khai thác than, tránh thất thoát tài nguyên của đất nước, huy động sức mạnh tổng hợp để đáp ứng nhu cầu than cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế đất nước, ngày 10-10-1994, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã ký Quyết định số 563/QĐ - TTg thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam.

TKV đẩy mạnh tự động hóa, giảm nhân lực vận hành

Để có sản lượng tăng, năng suất lao động tăng, tiền lương thu nhập tăng nhưng tổng số lao động giảm, bộ máy tinh gọn như vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã thành công trong việc ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất kinh doanh và quản lý...

Hoàn thiện báo cáo khả thi dự án xây dựng cảng nhập than vào cuối tháng 12 năm nay

Chủ trì cuộc họp về thực hiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long, làm tiền đề cho việc nhập khẩu than cho các nhà máy nhiệt điện trong vài năm tới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu: