Tạp chí xây dựng Đảng

Các cơ quan tham mưu của Đảng phối hợp chặt chẽ với báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Chiều 15-6, Tạp chí xây dựng Đảng gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí  cách mạng Việt Nam 21-6 và tiếp tục triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giải búa liềm vàng lần thứ hai năm 2017.