Tạp chí hướng nghiệp và hòa nhập

Khởi tố nữ phóng viên "tống tiền" doanh nghiệp

Tại cơ quan điều tra, bà Uyển khai nhận có một số người cùng tham gia việc can thiệp gỡ bài. Những người này đang được Cơ quan ANĐT Công an TP Cần mời để làm rõ việc có cấu kết với bà Uyển nhận tiền của doanh nghiệp hay không

Tin thêm về vụ nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp1

Phạm Lê Hoàng Uyển không phải là phóng viên hay cộng tác viên của Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh...