Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an

Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an và Báo An ninh Thế giới

Vào giữa những năm chín mươi của thế kỷ trước, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang phát triển mạnh, nhiều cơ quan báo chí đã liên tiếp xin ấn hành thêm kỳ, như ra thêm những số Cuối tuần, số Chủ nhật… nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin cũng như nhu cầu giải trí, thư giãn của người đọc trong những ngày nghỉ.

Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ Công an: Ấn tượng thuở ban đầu

LTS: Ngoài 4 số thử nghiệm ấn hành trong năm 1995, Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an (nay là Chuyên đề Văn nghệ Công an của Báo CAND) chính thức phát hành số đầu tiên kể từ tháng Giêng năm 1996. Qua hơn 20 năm tồn tại và phát triển, Văn hóa - Văn nghệ Công an trước đây và Văn nghệ Công an ngày nay đã có bước tiến vượt bậc, từ một tờ tạp chí phát hành một tháng/kỳ đã trở thành tờ tuần báo, và hiện là ấn phẩm văn nghệ có số lượng phát hành cao nhất cả nước.