Tăng lương cơ sở

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1-7-2020

Chiều 12-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với 93,58% đại biểu Quốc hội tán thành.


Từ hôm nay, mức lương cơ sở tăng thêm 90.000 đồng/tháng1

Theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng so với mức lương cơ sở cũ.