Tặng 1.000 lá cờ

Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân Trà Vinh

Tối 28/6, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ hội cúng biển Mỹ Long năm 2020, tại huyện Cầu Ngang và tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân.