Tản Viên Sơn Thánh

Khởi động đề án sân khấu “Huyền sử Việt”

NSND Triệu Trung Kiên, Quyền Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam cho biết, Nhà hát và Liên đoàn Xiếc Việt Nam cùng phối hợp triển khai đề án sân khấu “Huyền sử Việt”.