Tạm dừng các lớp bồi dưỡng

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu tạm dừng các lớp tập huấn, bồi dưỡng

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện yêu cầu trên. Tạm dừng các lớp tập huấn, bồi dưỡng chưa cần thiết sang năm 2021, kể cả đã phát hành thư mời nhưng chưa thực hiện.