Tam Nông

Lãnh hơn 16 năm tù vì cướp... 700 ngàn đồng!

Sau chầu nhậu, Biên rủ 3 "chiến hữu" đi cướp tài sản. 4 thanh niên chặn 2 người đi xe đạp cướp tổng giá trị tài sản 700 ngàn đồng và sau đó "chia" nhau hơn 24 năm tù.