TS Cấn Văn Lực

Việt Nam cần tăng khả năng chống chọi với cú sốc bên ngoài

Ngày 15-5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh đã tổ chức Hội nghị: “Ổn định kinh tế và cạnh tranh doanh nghiệp”.