TPHCM kiến nghị

TPHCM kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3

Ngày 20-2, UBND TPHCM có văn bản kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020. Trước đó, UBND TPHCM đã có quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 2-2020.