THPT nghỉ học đến 15-3

Hà Nội quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến 15/3

Thay đổi quyết định cho học sinh THPT đi học lại từ ngày 9-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu học sinh tất cả các cấp, kể cả trường dạy nghề, Cao đẳng, Đại học tiếp tục nghỉ học đến 15-3.