TAND tỉnh Khánh Hoà

Lãnh án chung thân vì mang 1,22kg ma tuý đi bán

Sau khi bị bắt giữ, gã thanh niên khai nhận chỉ đi bán ma tuý giúp cho một người khác chưa rõ hành tung, nhưng với tang vật thu được, đối tượng này đã phải lánh án chung thân