Super Guppy

Độc đáo phương tiện vận chuyển tàu vũ trụ của NASA

Để có thể vận chuyển được một phương tiện to lớn như tàu vũ trụ trên quãng đường dài là một việc vô cùng khó khăn. Vậy làm thế nào để NASA có thể thực hiện điều này?