Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức

“Nổ” là người của “Bộ Ngoại giao” được mời về Cà Mau tìm dự án

Đối tượng "nổ" là người của “Bộ Ngoại giao” khai nhận, được doanh nghiệp ở tỉnh Cà Mau mời về nhờ tìm dự án.