Special Countdown Party 2016

Bữa tiệc ánh sáng bên bờ sông Hàn

Lễ hội đếm ngược “Special Countdown Party 2016” tại Đà Nẵng sẽ là một sự kiện văn hóa ấn tượng, là một chương trình nghệ thuật đặc sắc ngập tràn màu sắc và ánh sáng.