Sông Mê Kông

Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản trị nước sông Mê Kông

Trong nỗ lực nhằm tăng cường sự trao đổi, chia sẻ các kết quả của hợp tác Mê Kông, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong hợp tác và bảo vệ nguồn nước sông Mê Kông, ngày 27-5, tại Hà Nội, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định trong quản trị nước sông Mê Kông”.

Dự án 38 triệu USD có nguy cơ bị huỷ bỏ

Ngày 16/12, Bộ Tài nguyên – Môi trường phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã bước đầu tổng kết việc thực hiện dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng sông Mê Công”.