Sở thú Bronx

Hổ cũng nhiễm COVID-19

Nadia, một con hổ tại Sở thú Bronx ở New York, đã xét nghiệm dương tính với COVID-19.