Sở giáo dục đào tạo Hà Nội

Ký kết hợp tác giáo dục giữa Hà Nội và Hội đồng Anh

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác giáo dục giữa Hội đồng Anh với Sở GD-ĐT Hà Nội, thể hiện cam kết của Hội đồng Anh đã diễn ra tại Hà Nội ngày 15-8.