Sở Y tế thành phố Hải Phòng

Phát hiện nhiều sai phạm trong kinh doanh thuốc tân dược

Theo số liệu thống kê của Phòng Quản lý Dược, Sở Y tế thành phố Hải Phòng, hiện nay trên địa bàn thành phố có 340 cơ sở, nhà thuốc bán lẻ và 700 quầy thuốc tư nhân.