Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Kiểm điểm một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – ông Trần Châu đã kết luận và chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực khoáng sản không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được phân công...

Phát hiện nhiều hộ chăn nuôi xả chất thải xuống hồ Từ Vân

Ngày 24-3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, cho biết: Liên quan hiện tượng các chết bất thường tại hồ Từ Vân nghi ô nhiễm nguồn nước do doanh nghiệp lén xả thải, đoàn công tác do ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra hệ thống thoát nước mưa đấu nối về hồ Từ Vân.