Sở Nội vụ TP Cần Thơ

Có 31 trường hợp thiếu chuẩn khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ở Cần Thơ

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công khai thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó… giai đoạn năm 2016 đến 30-4-2018 của UBND TP Cần Thơ.


TP Cần Thơ dự kiến cắt giảm hơn 1.300 biên chế trong năm 2018

Thông tin từ Sở Nội vụ TP Cần Thơ, dự kiến trong năm 2018, TP Cần Thơ thực hiện cắt giảm thêm 1.334 biên chế (do Bộ Nội vụ thực hiện cắt giảm 515 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 và 819 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên).